53-601 Wrocław
ul. Tęczowa 11/9A

tel.+ 48 602 667 617
tel./fax + 48 71 373 38 72
tel./fax + 48 71 343 49 79

Kancelaria Adwokacka adwokat Marty Mrowiec świadczy usługi, w szczególności z zakresu:
- prawa cywilnego, w tym sprawy o odszkodowania, spraw z prawa rzeczowego, sprawy z prawa zobowiązań, umów cywilnoprawnych

- prawa spółek handlowych

- prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód, separację, sprawy o podział majątku, zniesienie współwłasności, i inne sprawy majątkowe, sprawy o alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,

- prawa spadkowego, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku i inne sprawy spadkowe

- prawa karnego, w tym obrona i reprezentowanie w sprawach karnych i wykroczeniach we wszystkich stadiach procesu karnego, sprawy o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawy o odszkodowanie za niesłuszne lub tymczasowe aresztowanie

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


KANCELARIA ADWOKACKA adw. Marta Mrowiec      NIP: 692-227-53-75      REGON: 021301099      ING Bank Śląski S.A. 47105015751000009074863581