53-601 Wrocław
ul. Tęczowa 11/9A

tel.+ 48 602 667 617
tel./fax + 48 71 373 38 72
tel./fax + 48 71 343 49 79

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej on - line, w szczególności poprzez sporządzanie opinii prawnych, wzorów umów handlowych i cywilnych, a także ich opiniowania, sporządzanie pism procesowych i innych, jak również udzielanie porad prawnych.

Kontakt z Klientem odbywa się drogą elektroniczną, co pozwala na szybkie udzielenie pomocy prawnej, ale także na rozwiązanie problemu prawnego bez potrzeby udania się do siedziby Kancelarii.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

1. Wypełnić formularz znajdujący się poniżej, wpisując swoje dane (imię nazwisko, numer telefonu), opisując problem oraz stan faktyczny i prawny jemu towarzyszący;

2. Oczekiwać na potwierdzenie przez Kancelarię otrzymania zapytania prawnego wraz z informacją o zaproponowanym wynagrodzeniu za udzielenie pomocy on-line oraz proponowanym terminie jego realizacji;

3. Dokonanie wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe Kancelarii w zaproponowanej wysokości;

4. W terminie wskazanym przez Kancelarię oczekiwać na poradę on-line;

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi bezpośredniego spotkania, w przypadku konieczności zapoznania się z liczną dokumentacją dotyczącą problemu prawnego, z aktami sądowymi, a także ze względu na zawiłość spraw.

WYPEŁNIJ FORMULARZ


KANCELARIA ADWOKACKA adw. Marta Mrowiec      NIP: 692-227-53-75      REGON: 021301099      ING Bank Śląski S.A. 47105015751000009074863581